Torf – ekologiczne twarde paliwo

Torf jest od dawna znany jako materiał palny oraz nawóz. Jest to gatunek pochodzenia roślinnego, utworzonego dzięki niepełnemu rozkładowi pozostałości roślinnych (mech, trawa, drewno). Preferowanym miejscem utworzenia torfu są błota, dla których ważne jest odkładanie na powierzchni częściowo rozkładanych związków organicznych, które przetwarzają się w torf dzięki wysokiej wilgoci oraz złemu dostępowi powietrza – według tych warunków odbywa się tylko częściowa mineralizacja. Torf jest szeroko stosowany w energetyce, rolnictwie, hodowli zwierząt, przemyśle chemicznym, wykorzystują się jego lecznicze oraz biochemiczne właściwości.

Torf albo, przestarzała nazwa, turf  (ang. peat albo turf; niem. torf)  zwany dawniej «ziemią łatwopalną ». Podgrzewanie jedzenia  – jedno z najdawniejszych znanych zastosowań torfu w zachodniej oraz północnej Europie. Dzięki dużej części węgla (50-60%) oraz ciepłu właściwemu spalania do 17 Mdżul/kg, torf szeroko wykorzystuje się jako twarde paliwo. Najpopularniejsze formy zastosowania torfu dla ogrzewania – to brykiety torfowe oraz okruchy torfowe.

Zastosowania torfu w energetyce.

Torf jest łatwopalną kopaliną użyteczną. Osobliwość i cenność torfu, jako materiału palnego, polega na tym, że dzięki tlenowi, który utrzymuje się we włóknach torfowych, on zdolny płonąć nawet bez dostępu powietrza. Ta osobliwość jest przyczyną szczególnego niebezpieczeństwa pożarów na torfowiskach, przecież je bardzo trudno zgasić, jednak także pozwala wykorzystywać torf (brykiet torfowy) jako paliwo. Nic dziwnego, że dla jednych z pierwszych elektrowni w Związku Radzieckim, założonych na początku lat 20. XX wieku, paliwem był torf. Nawet dzisiaj w Finlandii torf jest paliwem, które zabezpiecza zauważalną część (blisko 5-7%) energii, która zużywa się w kraju.

Wydobycie torfu realizuje się w sposób otwarty, przecież on zalega blisko powierzchni. W tym, do potrzeb wytwarzania energii przydatnym jest tylko torf o wysokim stopniu rozkładu, który wydobywają z środkowych oraz dolnych сzęści błot. Wydobyty torf osuszają z obowiązkowym dotrzymaniem zabiegów z zakresu ochrony przeciwpożarowej – nieprawidłowe przechowywanie świeżego torfu może stać się przyczyną samozapłonu oraz pożaru. Po koniecznej obróbce torf przetwarza się na bezpieczne dla konsumentów twarde paliwo. Główne formy dostawy torfu:  

  • brykiet torfowy
  • okruchy torfowe

Większość, albo prawie wszystkie współczesne kotły na paliwa stałe mogą wykorzystywać  brykiety torfowe jako paliwo. Oferujemy naszym klientom pełne spektrum dotyczące nabycia brykietów torfowych własnej produkcji dla kotłów na paliwa stałe.