Oferujemy

Produkcję brykietów torfowych na własnym sprzęcie do wykorzystania w przemysłowych i domowych kotłach na paliwo stałe oraz dostawę torfu dla kotłów na paliwa stałe.

Torf

  • brykiety torfowe
  • okruchy torfowe

Brykiety torfowe
Okruchy torfowe

Naturalne ekonomiczne paliwo
Naturalna moc torfu

Szanowni Klienci i Partnerzy!

Firma Sp. z o. o. "BIOHUMUS" wydobywa torf niedaleko m. Lwów. Posiadamy własne przedsiębiorswo, w którym później przerabiamy torf na własnym sprzęcie w brykiet torfowy.

Oferujemy Państwu brykiet torfowy jako rodzaj paliwa alternatywnego: ogrzewanie budynków mieszkalnych, paliwo dla kotłowni, twarde paliwo dla elektrociepłowni, dla ogrzewania basenów, wykorzystania w gospodarce komunalnej.

Zalety torfu: niska zawartość siarki i żużlu, nie powoduje zapłonu w kominie, ponieważ ani w nim, ani w dymie nie mieści się ciężkiego kreozotu, nie eksploduje, nie błyska, nie wytwarza rakotwórczej czy toksycznej pary, innymi słowy jest bezpieczny dla skóry i oczu człowieka.

Torf jest najtańszym wysokokalorycznym paliwem dla wytwarzania energii cieplnej, średnie ciepło spalania w ramach 15-17,2  Mdżul/kg, ( dla porównania – ciepło spalania gazu ziemnego stanowi 31,8 Mdżul/m³), to znaczy dwie tony torfu dają prawie tyle ciepła, ile tysiąc metrów sześciennych gazu ziemnego. W swojej cenie jest on najbardziej konkurencyjny w porównaniu z węglem, mazutem oraz gazem ziemnym (wartość dwóch ton torfu dzisiaj jest w parę razy mniejsza od tysiąca metrów sześciennych gazu ziemnego). Oprócz tego, po spalaniu torfu w piecu albo kotle na paliwo stałe, w palenisku zostaje minimalna ilość popiołu.

Torf naszych złóż mineralnych jest dobrze znany zarówno na Ukrainie, jak i poza jej granicami, niesamowicie wzrasta zapotrzebowanie na nasz torf i w obwodzie lwowskim, i na obszarach Ukrainy Zachodniej w ogóle.

Na Państwa życzenie, dostawa produktów naszym transportem na terenie obwodu lwowskiego, a przy dużych zamówieniach – po Ukrainie. Mamy nadzieję, że w najkrótszym terminie, mianowicie brykiet torfowy naszej firmy, pokaże najlepsze wyniki w ogrzewaniu Państwa domów.